Gjate aktivitetit të shhlp-së ne Preshevë dhe Bujanoc

 

Në Preshevë - dhjetor 2021

Në Bujanoc - dhjetor 2021