NDIHMAT "2008 DHE FOTO NGA SPERNDARJA E NDIHMAVE T E SHOQATËS

  1. SHHLPka ndihmu shoqatën Jeta në Kastriot në Kosovë me 1000Fr
  2. Murat Avdiu me 500Fr po kët shoqatë e ka ndihmu ka qenë për mesë RTK
  3. Ndihmat i kanë dërgu Nënkryetari Fazli Musliu dhe antar i kryesis Mura Avdiu
  4. Dhe keni disa foto me rastin e ndarjeve të ndihmave: