Zürich/Zvicër, 24.01.2009


TAKIM PUNE I SUBJEKTVE TË KOSOVËS LINDORE                   VENDIMET E TAKIMIT
 
          

 

1. U vendos që të thirret  KUVENDI INICUES dhe të formohet "KËSHILLI  INICUES PËR GJETJEN E FORMAVE MË TË AVANCUARA PËR ORGANIZIMIN E DIASPORES SHQIPTARE NGA KOSOVA LINDORE"

2. U vendos që në Kuvendin  e ardhshëm Iniciues të ftohen me shumë shoqata, klube, firma afariste , intelektual e personalitete me peshë për Kosovën Lindore.

3. U vendos Shoqata humanitare "LUGINA E  PRESHEVËS" dhe Fondi humanitar "KOSOVA LINDORE" prezent në takim  të shpallin aksion të përbashkët humanitar dhe ta koordinojnë atë me shoqatat tjera të gatshme për aksion si për shembull me Shoqatën humanitare “MEDVEGJA” dhe me shoqatat e subjektet tjera në Zvicër.