KRYESIA

Ferat Rashiti

 Kryetar

+41 79 343 86 43

r.ferat@hotmail.com

Fazli Musliu

Kryetar nderi

+41 79 617 15 62

musliu_2006@hotmail.com

Bejtulla Beluli

Sekretar

+41 76 489 81 14


Nasir Rrustemi

 Antar i kryesis

+41 79 727 81 91

 

Naip Sadiku

 Antar i kryesis

+41 79 412 43 74

 

Shefket Asani

 Arkatar