Ruzhdi Rexhepi Nikushtak Kumanovë

Ndihmat për invalidin e luftës Ruzhdi Rexhepi për proteza:

Nga Shoqata Humanitare "Lugina e Presheves"

 

 1. Naser Fetahu/Rahovic/Rebstein.........20Fr
 2. Rstoran Lala/Rahovic/Rebstein..........50Fr
 3. Pajazit Saqipi/Altstatten/Rahovic.......20Fr
 4. Beluli Bejtulla/Marbach/Miratoc.........30Fr
 5. Bujar Rashiti/Rebstein/Tërrnavë.......20Fr
 6. Ferat Rashiti/Rebstein/Tërrnavë.......20Fr
 7. Shefket Hasani/St.Gallen/Kumanovë.20Fr
 8. Ahmet Hasani/Kumanovë/St.Gallen..20Fr
 9. Fazli Musliu/Gossau/Preshevë..........20Fr
 10. Arsim Demiri/Çerkez/Kumanovë......50Fr
 11. Jaser Limani/Luqanë/Marbach..........20Fr
 12. Shaip Bajrami/Appenzell/Corrotic....20Fr
 13. Pashk Bibaj/Gjakovë/Appenzell.......20Fr
 14. Bajrush Rexhepi/Pelrlepnic/Appenzell.20Fr
 15. Agim Mamudi/Strug/Urnesch............20Fr
 16. Bejtulla Fejzullai/Asanbeg/Appenzell.100Fr
 17. Flamur Lela/Dibër Appenzell..............20Fr
 18. Sakip Lela/dibër/Appenzell................20Fr
 19. Qenan Sherifi  Affoltern....................50Fr jni te regjistruar edhe te antarsia e shhlp
 20. Sami Iljazi      Affoltern....................50Fr
 21. Besnik Zymberi Affoltern..................50Fr 
 22. shhlp ka tubu 660Fr dhe ja ka dorzu Ruzhdi Rexhepit ne dore ne fshatin Nakushtak: