Ndihmat 2015 Të SHHLP

1.Me rastin e vdekjes së nënës së Dëshmorot Mitaat Musliut Preshevë    --------------------------------------------------------------------------500.Fr

 

2.Me rastin e vdekjes së veteranit Osmon Hamidi Fsh.Tërrnovc/Bujanoc ----------------------------------------------------------------------------200.Fr

 

3.Me rastin e vdekjes së veteranit Lulzim Fazliut 200.Fr Bujanoc--200.Fr

 

4.OVL UÇPMB për flamujtë,kurorat,lulat te vendi i lapidarit për 2015-1,100.Fr

 

5.Shpenzime Administrative për kuvendin e IV ftesa mirnjohje 2015 ---180.Fr

 

6.OVL me rastin e organizimit të Ekspozitës në majë 2015 ju ndanë----200.Fr

 

7.Me rastin e vdekjes së nënës Nijazi Azemit kom Mjekrrës shhlp ndau300.Fr

 

                      Janarë,Shkurt,Mars,Prill 2015................................: -2,680.Fr

 

                                             Qershorë 2015

8.Shhlp në mbledhjen e kryesisë vendosi që ti jipet nji ndihmë simbolike  për lapidarin që do të ngritet në fshatin Reçanë për AQIF REÇANIN shhlp mer pjesë me

                 01.06.2015 SHHLP-300.Fr +100Fr z.Ferat Rashiti

              +100.Fr z.Nasir Rrustemi pagesa totale u bo ...................:500.Fr

 

9.Të dalura për organizimin e akademis përkujtimore të UÇPMB  2015

        programi në RTK........................................................................700.Fr

        Salla ku u mbajtë akademija.....................................................300.Fr

        Zërimi........................................................................................300.Fr

        Pije për misafirët e ftuarë.........................................................130.Fr

        Rahmët për ti mbajtë fotot e dëshmorëve punuarë me alumin ..70.Eur

        Ftesat për familjarët dhe misafirët..............................................30.Fr

                                                                                                       -1530.Fr

Ju kujtojmë se këto harxhime të Akademisë 30 Majë 2015 janë mbuluarë duke i falemnderue 3 sponzor:

 

10. Me datë 05.07.2015 kam nxerrë pi Kontos---------------------------600.Fr

 

për ti pagu letratë e dërguara në mujin e shenjët të Ramazanit antarve dhe firmave shqiptare që kan kushtu .......................................................:180.Fr

11.Dhe nji kërkesë nga OVL në Preshevë dhe kjo kap sumën ..........:420.Fr 

                                                                                                         - 600Fr

                                                                                                       

 12.Bursat për studentë me 01.09.2015 nji mi Franga..................-1,000.Fr

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

                 Deri me 01.09.2015 ndihma të dalura gjithësejtë-----6.110,Fr

 

13. Kryetari Fazli Musliu në Nëntorë 2015 shpërndau ndimat      9.500.Fr

                                                                                           

Kontributi i ndimave të përgjithshme për Vitin 2015                   15.610.Fr